Můj život byl vždy spojen s hledáním. Duchovní svět byl silným magnetem,který mě přitahoval již od mládí. Touha po pochopení kdo jsem, proč jsem, jaká je moje cesta. Silná intuice, sny a vize mi ukazovaly směr. Mnohokrát jsem se ocitla na místě nebo si přečetla knihu a vzpomínky se vynořily ve vědomí. Tak jsem viděla, že současný život je pokračováním minulých. Duše Vás nenechá spát příliš dlouho, i když ji odmítáte naslouchat.

Nebylo vždy jednoduché žít s tak vysokou citlivostí. Dlouho jsem skrývala svoje vidění a schopnosti. Příčinou byl strach, který byl v mé buněčné paměti, ještě z minulých životů pronásledování a posměchu . Postupně jsem se tohoto strachu zbavovala očišťováním a odpuštěním. Znovu jsem se spojila se svoji vnitřní silou a nabyla harmonie a rovnováhy.

Vždy jsem velmi milovala přírodu a měla silné napojení na Zemi. Vnímala jsem duchy přírody a v poslední době ke mně stále více přicházejí Andělé. Jejich síla a pomoc je pro mě nebeským darem Boha otce a matky. Vnímám Anděly jako úžasné pomocníky světla. Naslouchám jejich vedení a cítím jejich jemnou krásnou energii. Vidím je jako nádherné zářivé bytosti. Pomocníky světla.

Věřím, že všichni před svým vtělením na Zemi vytváříme mapu svého života. Smlouvu, která určuje naše konkrétní úkoly v tomto životě. Jsme vedeni svou intuicí a moudrostí k jejich naplnění. Náhody neexistují, jsou to jen řady synchronicit, které přijdou v pravý čas a na pravém místě. A naše svobodná vůle nám dává možnost rozhodnout se, jakou cestu si zvolíme.

Vystudovala jsem zdravotní školu. Ale mé chápání vzniku nemocí a citlivost k energiím se neslučovala se systémem léčby pouze těla. Vždy jsem cítila komplex lidské bytosti jako spojení těla a duše. Vystřídala jsem několik zaměstnání a cítím hlubokou vděčnost Bohu za všechny mé zkušenosti a poznání.

Při léčení vnímám silné spojení s Ježíšem a Pannou Marií. .Jejich láskyplná energie proudí skrze mne a já ji pak předávám dál. S úctou a vděčností jsem nástrojem k předávání světla.